Distantsõpe

Kodutööde info Stuudiumis

Õpetajad kannavad kodus tehtava õppetöö Stuudiumisse nii tunnikirjeldusena kui ka kodutööna. Kui õppetöö sisaldab individuaalseid ülesandeid, materjale, viiteid vms, kasutavad õpetajad nende edastamiseks lisaks Stuudiumi vestluste moodulit.

DISTANTSÕPE alates 1. märtsist 2021 

Head  Heimtali Põhikooli õpilased ja lapsevanemad 

Käesolev kaugõppe periood on kasutusele võetud selleks, et viiruse levikut katkestada. See ei ole koolivaheaeg ega puhkuseperiood. 1.-4. klassi õpilased ning 5.-9. klassi tuge vajavad õpilased on lubatud koolimajja. 

Teistel palume kõigil jääda koduseks ning vältida rahvarohkeid kohti. Kehtestage kodus päevakava ning osalege hoolsalt õppetöös.   

Õppetöö toimub tunniplaani alusel, vaata kodulehel ÕPPETÖÖ alt. Aineõpetaja on valmis toetama õppetegevust oma tunni ajal kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. Videotunnid algavad täistundidel, kus õpilane on tuvastatav oma näoga (kaamera sees). Õppetöö sisu märgib õpetaja Stuudiumisse hiljemalt koolipäeva alguseks. Kuna keskkonna kasutamises võib tekkida tõrkeid, kirjutage oma õppeülesanded õpilaspäevikusse (seal on ka õpetajate kontaktid) ja jälgige, kuidas õpetaja soovib tunni tagasisidet. Pidage kinni tähtaegadest ja kellaaegadest.  

Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda abiõpetajate poole (kuni 17.00), õppepäeva sees vastab õpetaja vastavalt võimalusele tunnivälisel ajal.  Pikapäevarühma õpetaja töötab koolimajas kella 15.05 vastavalt graafikule, samuti tegutsevad senikaua ka 1.-4. klassi õpilasi kaasavad huviringid.  

Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda küsimuste korral tööpäevadel kell 17-19. Väljaspool seda aega vastab õpetaja kirjalikule pöördumisele esimesel võimalusel.  

  1. – 9. klassi õpilasi kaasavad huviringid toimuvad juhul, kui seda saab distantsilt juhendada. 8. klassi õpilased tegelevad loovtööde koostamisega ja võtavad juhendajatega ühendust.

Kool teostab igapäevaselt järelevalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad. Selleks jälgitakse tööde laekumist hiljemalt kell 19.00 ning suhtlust õpetajate ja õpilaste vahel koolipäeva jooksul. Tööde mitteesitamine võrdub koolipäevast puudumisega.  

Ühtlasi palume anda teada õpilastest, kes koolipäeva ajal 8.35-16.00 või mujal kaubanduskeskustes  aega veedavad meiliaadressile:

 sotsiaalpedagoog@heimtalikool.ee,sõnumiga telefonile 55651429 või kirjuta Stuudiumis sõnum Eneli Põder nimele.  

Värskes õhus liikumine on teretulnud, aga tehke seda pigem terviserajal või koduaias liikudes. Vältige lähikontakte väljaspool pereringi.  

 

Eero Metsvahi 

HeimtaliPõhikooli direktor