Huvitegevuse info ja tunniplaan

Heimtali Põhikooli huviringid on õpilastele TASUTA!

Huviringidesse registreerumine toimub 2023/2024. õppeaasta 30. septembriks lapsevanema avalduse alusel. (avaldus all pool)

Lapse mitmekülgse arengu toetamiseks on 1.-3. klassi õpilastele rahvatants ja 1.-4 klassi õpilastel mudilaskoor kohustuslikud. Liikluskultuuri tundmise, turvalise liikumisharjumuste tekitamiseks on 3. klassile kohustuslik liikluskasvatus. Lisaks toimub antud ringitunnis ettevalmistus rattasõidueksami sooritamiseks. Kevadel on võimalus õpilasel sooritada rattasõidueksam.

Huviringi(de) avalduse vormid:

Huviringide tunniplaan 2023-2024. õa: HUVIRINGIDE-TUNNIPLAAN-2023-2024

Kool jätab endale õiguse vajadusel  teha huviringide plaanis muudatusi.