Pikapäevarühm

Pikapäevarühma töökorraldusest 

Meie koolis toimub pikapäevarühm esmaspäevast neljapäevani. Kuna õpilased saabuvad pikapäevarühma erinevatel kellaaegadel, siis päevakava rühmas varieerub. Pikapäevarühma töö toimub ruumis 210.

Päevakava:

  • 12.30 – 14.10 – õppetöö toimub algklassidel oma õpetaja juures enda klassiruumis.
  • 14.10 – 14.30 – toimub pikapäevarühma söömine.
  • 14.30 – 16.00 – toimub pikapäevarühma töö vastavalt õpilase vajadustele ning võimalustele.
  • Koolibusside sõidugraafikud leiab koolikodulehelt https://heimtalikool.ee/

Võimaluse korral tegeleme pikapäevarühmas peale õppetöö erinevate vabaaja tegevustega nii koolimajas kui õues.

Pikapäevarühmas osalemist võivad mõjutada huviringid, kõikidest muudatustest teavitada klassijuhatajat või pikapäevarühma õpetajat.

Pikapäevarühma koordinaator Anne-Mai Hindriks

Kontakt: anne-mai.hindriks@heimtalikool.ee

Pikapäeva-avaldus (pdf) 2023/2024