Toitlustamine

 • Koolil on õigus meist mitteolenevatel põhjustel teha menüüs muudatusi.
 • Teavet toidus leiduvate allergeenide kohta saab toidu valmistajalt.
 • Eritoitumise korral küsi infot. Kokk Anu Õnne  5569 1379

 • Söögivahetunnid

11.10 – söövad 1., 2., 3., 4. ja 5. klass
12.15 – söövad 6., 7., 8., ja 9. klass

14.00 – 14.30 – pikapäevarühma oode


 • Käitumisreeglid sööklas:
  • Enne lauda istumist pesen käed.
  • Tõstan endale niipalju toitu, kui ära jõuan süüa.
  • Söön ainult ühe magustoidu.
  • Söön oma söögi laua taga istudes.
  • Ma puutun ainult seda toitu, mida ise söön.
  • Peale söömist lükkan tooli laua alla ja viin oma toidunõud ära.
  • Kui mul midagi maha läheb, siis annan kokale teada.

_____________________________________________________________

Pikapäevarühma oode 

Lähtudes Viljandi Vallavalitsuse 16.01.2019 korraldusest nr 23

„Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates üldhariduskoolides pikapäevarühma oote maksumuse kehtestamine“ on Viljandi valla koolides alates 01.02.2019  oote maksumuseks 0,50 eurot päev, millest 0,25 eurot tasub vald ja 0,25 eurot jääb lapsevanema tasuda Viljandi valla registris olevatel õpilastel (teistel maksumus 0,50 eurot toidukord).

Soovi korral saavad oodet kõik õpilased 1.-9. klassini, kes osalevad pikapäevarühmas või osalevad pikemalt huviringides.  Oote  saamiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus ning tasumine käib raamatupidamise poolt esitatud arve alusel uue kuu algul eelneva kuu kohta. 

Pikapäevarühma oodet pakutakse 4x nädala E, T, K, N ja toitlustamise aeg kell 14.00 – 14.30 (või muudetakse kokkuleppel).

NB! Kindlasti kanda avaldusele selle inimese nimi ja e-posti aadress kuhu hiljem edastatakse arve toitlustamise eest.

Vastavalt Viljandi Vallavalitsuse korrale on vähekindlustatud peredel õigus saada laste toitlustamise toetust Viljandi Vallavolikogu  27.06.2018 määruse nr 36 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord  %-s 10 toodud tingimustel.

NB! Lapse haigestumisel edastada informatsioon klassijuhatajale hiljemalt kella 10ks.

Palume teatada ka eelnevalt lapse kooli naasmisest.

AVALDUS pikapäeva oote saamiseks

Avalduse võib edastada ka elektrooniliselt kool@heimtalikool.ee

Stuudiumist on nüüd võimalik esitada otse elektrooniline avaldus. JUHEND avalduse leidmiseks.   


Head lapsevanemad!

Palun jälgige esitatud arvel maksmise tähtaega. Vastavalt Viljandi Vallavalitsuse 23.02.2021  korraldusele nr 155 “Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemise kord“, edastab kool arve saajale teavituskirja tasumata arve või arvete kohta.  


 • Heimtali Põhikool on liitunud Koolikava toetusega, mille eesmärgiks on soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist.

Heimtali kooli plakatit näed siit (2018)


 • Hea teada

Viljandi valla koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide toitlustamise kvaliteedi audit (viidi läbi perioodil 04.-29.11.2019).

Kasulikku lugemist WWW.terviseinfo.ee
http://www.terviseinfo.ee/valdkonnad/toitumine/toitlustamine-lasteasutustes

Kuidas tervislikult toituda
http://toitumine.ee/

Taimne teisipäev koolides ja lasteaedades                                          https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad