Kasulikud viited

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS): http://www.ehis.ee/

Haridus-ja teadusministeeriumi kodulehekülg: https://www.hm.ee/et

Viljandi valla koduleht: http://www.viljandivald.ee/

Viljandi valla Hariduspreemiate määramise ja taotlemise kord:

Hariduspreemia määramise ja taotlemise kord

Viljandimaa Omavalitsuste Liit (VOL): http://www.vol.ee/haridus

Stuudium: https://stuudium.com/konto/

Maakonnaliinid: http://www.tpilet.ee/

Rajaleidja: http://www.rajaleidja.ee/viljandimaa/

Tark Vanem (kasvatamisnipid): https://tarkvanem.ee/

Eraõpetajate andmebaas: https://annaabi.ee/@eraopetaja

Tagasi Kooli: https://tagasikooli.ee/

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele: Riigi Teataja

Haridusportaal Kool.ee: Külmapühad koolis

Terviseamet  – Tuule-külma indeks: http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/

Asukohapõhine ilmaprognoos: Riigi Ilmateenistus EMHI