Ilmunud raamatud

“Heimtali Siversid ja mõisaajaloo käsitlusi koolitöös”heimtali-siversid

Autor: Imbi-Sirje Torm

Raamatus peegelduvad Heimtali mõisa elu ja inimesed läbi viimase kahe aastasaja.

Raamat on jaotatud neljaks peatükiks hõlmamaks pikka ajaperioodi.

1. peatükis “Eellugu ja erinevaid versioone Heimtalist ja Siversitest” on vaadeldud erinevaid arvamusi vana kiviristi ja Heimtali mõisa nime saamisloo kohta. On püütud lahti mõtestada ka Siversite perekonnanime päritolu.

2. peatükis “Heimtali Siversid ja mõisaproua Alma Konstanze” on kronoloogilist järjestust silmas pidades kirjutatud admiral Peter Siversi ja Heimtali nelja mõisniku elu tähtsamad sündmused ning nende tegevus mõisas. Mõisnike von Siversite biograafiliste andmete esitamine võimaldab mõisa ajalugu vaadelda ka inimlikust aspektist.

3. peatükis “Mõisa südamest saab küla süda” on vaatluse all ideed ja projektid mõisakompleksi ehitise rekonstrueerimiseks nõukogude ajal ja tänapäeval. Põhjalikumalt on siin juttu ringtallist ja viinaköögist.

4. peatükis “Mõisa käsitluse erinevaid vorme õppekasvatustöös” on antud ülevaade neist mõtteist ja tegevustest, mille kaudu on Heimtali mõisat ja mõisnikke koolis tutvustatud  nii õpilastele kui ka kõigile mõisahuvilistele.

Raamatu teksti koostamisel on kasutatud üle 90 erineva allika: akadeemilistest väljaannetest töid A. Heina, I. Talve, E. Janseni jt autoritelt. Faktilisi andmeid on leitud Eesti Ajalooarhiivi ja Riigiarhiivi Fondidest.

Perioodikast on enim kasutatud Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis säilitatavaid 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse ajalehti.

Väärtusliku osa moodustavad töös kasutatud käsikirjalised materjalid. Need on pärimused Siversitest, Siversite sugulastelt saadud fotod, albumid ja väljavõtted Friedrich von Siversi päevikust.

Kasutades erinevaid allikaid ilmnes, et ühtedes ja samades küsimustes on lahkuminevaid andmeid nii arhiivimaterjalides kui ka mälestustes. Heimtali mõisa ajaloo uurimine tõi päevavalgele uusi leide. Faktid kujundavad ka uue arvamuse. Nii on Heimtali viinaköögi küsimuses levinud arvamust kommenteeritud uute kirjalike dokumentide abil.

Autor ei pretendeeri mõisaloo kirjutamisel vääramatu tõe monopolile, oma roll on siin ajalootegelase subjektiivsusel.

Erinevate versioonide puhul on jäetud ruumi ka lugejale, kutsudes teda kaasa mõtlema ja otsustama, mis on õige ja mis vale.

Raamat on mõeldud eeskätt noortele ajaloouurijatele, aga ka kõigile mõisa-ajaloohuvilistele.

Lugejate ja arvustajate hinnangul on peetud raamatut väärtuslikuks. Faktilise materjali kõrval on huvitavaid pärimuslikke lugusid, mis muudab raamatu mõnusaks lugemisvaraks.

Viljandi muuseumi teadusdirektor Ain Vislapuu soovitab raamatut kasutada koha-ajaloo õpikuna.

Väljaandmist toetasid: Kultuuriministeerium/mõisakoolide riiklik programm ja Pärsti Vallavalitsus

Toimetaja: Urve Mukk ja Tiiu Oja

Huvilised saavad raamatut osta koolist.

 

“Lugusid Siversitest ja Heimtalist”lugusid-siversitest

Autor: Imbi-Sirje Torm

Heimtali mõisniku Friedrich von Siversi memuaarid andsid ajaloolasele Imbi-Sirje Tormile ainet raamatuks “Lugusid Siversitest ja Heimtalist”. Raamat on järg 2008. aastal ilmunud teosele “Heimtali Siversid ja mõisaajaloo käsitlusi koolitöös”. Raamatu illustratsioonid on pärit Friedrich von Siversi käärilõikealbumist, mille on autorile kinkinud Dorothea von Bich (Friedrichi sugulane) 1996. aastal.

 

Seekordne väljaanne viib meid kokku Viljandi kreisi Siversite mitme põlvkonna esindajatega. Friedrich von Siversi mälestuste põhjal saame kaasa elada tema lapsepõlvele, kooliaastatele, noorpõlvetempudele ülikoolilinnas Jenas, Heimtali mõisa rõõmudele-muredele ning lähemate ja kaugemate sugulaste käekäigule. Siversite kõrval on jäädvustatud ka juhtumeid teiste aadlikega ja kõrgemasse kihti kuuluvate isikutega.

Lugude põhiline aines on saadud dr. Ulrich von Stackelbergilt, kes kinkis Fr. von Siversi memuaarid „Erinnerungen Friedrich von Sivers“ autorile ja andis loa materjali põhjal koostada lugusid ning avaldada need raamatus.

Raamat sisaldab ka lugusid-fiktsioone—sündinud autori fantaasiast, silmas pidades konkreetseid ajaloolisi fakte. Need lood on vormistatud dialoogidena.

Lugusid on illustreeritud mõisniku meisterlike käärilõigetega. Rohkesti joonealuseid selgitavaid kommentaare, lisad dokumentide ja fotodega.

Raamat pakub huvi mõisaajaloo huvilistele ja on üheks näiteks, kuidas vormistada ja jäädvustada kirjasõnas mõisa ajalugu.

Väljaandmist toetasid: Eesti Kultuurkapitali Viljandi Ekspertgrupp, MTÜ Heimtali Mõisakooli Selts, Arli Okas, Hellar Mutle, perekond Alliksaar

Toimetaja: Ene Luka

Raamatut on võimalik laenutada kõigis Viljandi maakonna raamatukogudes.

 

 

“Ajastupilte Heimtali koolist“ I osa. Aeg, olud ja inimesed vanal Mulgimaal“ajastupilte1

Autor: Imbi-Sirje Torm

Kuna siinsed õpilased on enamuses mulkide järeltulijad annab autor ülevaate mulgi kultuuri iseärasustest eilses ja tänases päevas. Humoorikad lood mulgi talupoegadest ja mõisnikest. Oma elulaadis järgiti küll mõisa eeskuju, kuid jäädi oma olemuselt ikka mulkideks.

Raamat hõlmab Heimtali koolilugu kõige vanemast ajast kuni 1944.aastani.

Heimtali Põhikool on Mulgimaal suurim põhikool ja siinsed õpilasedki enamuses mulkide järeltulijad, seetõttu on autor pidanud oluliseks alustada raamatut mulgi kultuuri iseärasustest eilses ja tänases päevas. Saame pildi kapitalismi sünnist-talude päriseksostmisest  Halliste ja Karksi kihelkonnas. Humoorikalt on edasi antud lood talupoegadest -mõisnikest: Peeter Vidriksist, Mats Erdellist ja kõrtsmik Andreas Palenbergist. Kogeme, et oma elulaadi kujundamisel oli neil eeskujuks mõisatest pärit baltisaksa kultuur, kuid identiteedilt jäädi ikka mulgiks.

Põhjalikult on käsitletud koolilugu, tuginedes arhiivimaterjalidele, vilistlaste mälestustele.

Autor on läbitöötanud Heimtali haridusseltsi arhiivitoimiku, illustreerinud fotodega laulukooride, sümfooniaorkestri ja näitetrupi tegevuse. Aja ja olude iseloomustamisel on autor leidnud huvitavat lisa senituntule välismaal välja antud Jaan Lattiku ja Märt Raua raamatutest.

Ka sellest saame pildi, kuidas on Heimtali koolis tänaste õpilaste uurimistööde, etüüdide ja lavastuste kaudu edasi antud kohapärimust ja mulgi vaimu.

Väljaandmist toetasid: Eesti Kultuurkapitali Viljandi Ekspertgrupp, Viljandi Vallavalitsus, Disainklaas OÜ

Toimetaja: Ene Luka

Huvilised saavad raamatut osta koolist.

 

“Ajastupilte Heimtali koolist“ II osa. Pärandilaegasajastupilte2

Autor: Imbi-Sirje Torm

Imbi-Sirje Torm on kirjutanud järje 2016. a ilmunud raamatule “Ajastupilte Heimtali koolist I osa – Aeg, olud ja inimesed vanal Mulgimaal”. Selle lugemine lööb silma särama ajaloohuvilistel, kodu-uurijatel, õpetajatel, õpilastel ja ka mulkidel. Heimtali lood on osa Mulgimaa loost.

“Oma raamatutes ehitab autor silla meie talupojakultuuri, kodukandi mineviku ja tuleviku vahele,” kirjutas Viljandi vallavanem Ene Saar veebruarikuu vallalehes “Üheskoos“.

Väljaandmist toetasid: Eesti Kultuurkapitali Viljandi Ekspertgrupp, Viljandi Vallavalitsus, MTÜ Heimtali Mõisakooli Selts, Disainklaas OÜ

Toimetaja: Ene Luka

Huvilised saavad raamatut osta koolist.