Õppenõukogu

Heimtali Põhikooli 2023/2024. õa õppenõukogu toimumise ajad:

30.11.2023 – I trimestri kokkuvõte – õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüsimine ja ettepanekute tegemine, vajadusel mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele tugimeetmete rakendamine.

14.03.2024 – II trimestri kokkuvõte – õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüsimine ja ettepanekute tegemine, vajadusel mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele tugimeetmete rakendamine.

23.05.2023 – 9. klassi õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüsimine, vajadusel mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele tugimeetmete rakendamine, täiendava õppetöö rakendamine.

06.06.2024 – 2023/2024 õppeaasta kokkuvõte ja analüüs, täiendava õppetöö määramine, õpilaste kiituskirjadega tunnustamine. 

13.06.2024 – põhikooli lõpetamine, lõpetajate tunnustamine.

28.08.2024 – 2023/2024 õppeaasta täiendava õppetöö kokkuvõte ja analüüs.2024/2025 õppeaasta eesmärkide seadmine,  üldtööplaani, tunnijaotusplaani tutvustamine ja kinnitamine.