Õpilaspilet

Heimtali Põhikoolis kasutatakse õpilaspiletitena MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liidu poolt väljastatavaid õpilaspileteid.

Õpilaspileti esmaseks taotlemiseks, pikendamiseks või asendamiseks (tasuline)  on kaks võimalust:

 1. Lapsevanem tellib ise oma lapsele õpilaspileti keskkonnast eduid.ee
  • Õppimist kinnitavat tõendit reeglina pole vaja esitada kuna kooli õpilased on EHISesse kantud;
  • Koolipoolne administraator üksnes kinnitab lapsevanema taotluse.
 2. Lapsevanem esitab koolile avalduse õpilaspileti tellimiseks
  • Avalduse võib esitada digiallkirjastatult aadressil kool@heimtalikool.ee või paberil klassijuhatajale; 
  • Kool teeb dokumendifoto;
  • Kool tellib õpilaspiletid keskkonnast eduid.ee;
  • Õpilaspileti saab kätte vastavalt taotluses märgitud valikule (valiku puudumisel koolist).

Õpilasele on tasuta Eesti õpilaspilet, mis väljastatakse taotluse alusel iga kolme aasta järel ehk esimeses, neljandas ja seitsmendas klassis õppivale õpilasele. Kui on tegemist asenduskaardiga kaotatud või hävinenud kaardi asemele, siis selle väljastamine on tellijale tasuline.

Õpilaspileti kehtivusaja lõpu lähenedes on võimalik tellida uus kaart. Seda saab lapsevanem teha ise keskkonnas eduid.ee või esitades koolile vastava taotluse.

Iga-aastaselt kantakse õpilaspiletile käesoleva õppeaasta pikenduskleebis. Kleebised tellib kool.

Avalduste vormid:

Eesti õpilaspileti taotlusvorm

Aastase kehtivusega ISIC õpilaspileti taotlusvorm

2-aastase kehtivusega ISIC õpilaspileti taotlusvorm

3-aastase kehtivusega ISIC õpilaspileti taotlusvorm 

 

Pangakaardi funktsionaalsusega õpilaspiletite tellimiseks tuleb pöörduda panga poole.

Õpilaspiletitega seotud küsimustele vastab kooli haridustehnoloog ikt@heimtalikool.ee