Töötajad

Direktor Eero Metsvahi 435 1098 direktor@heimtali.vil.ee


Eero Metsvahi
direktor
direktor@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Õppealajuhataja Saksa keel Urve Mukk 435 1094 urve@heimtali.vil.ee

Urve Mukk
Õppealajuhataja
urve.mukk@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Sekretär-majandusjuhataja Kersti Nõmme 435 1095 kool@heimtali.vil.ee

Kersti Nõmme
Sekretär
Majandusjuhataja
kool@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

 

Romet Koser
Huvijuht
huvijuht@heimtalikool.ee

 

Rainer Roosimäe
Haridustehnoloog
ikt@heimtalikool.ee

 

Inglise keel Kehaline kasvatus Tiia Parik 435 1091 tiia@heimtali.vil.ee

Tiia Parik 
Inglise keel
Klassijuhataja – 9. klass
tiia.parik@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Kunstiõpetus Leili Viinapuu-Pill 435 1092 leili@heimtali.vil.ee

Leili Viinapuu-Pill
 Kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus
Klassijuhataja – 8. klass 
leili.viinapuu-pill@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Lisbel Serbin
Loodusained
lisbel.serbin@heimtalikool.ee

 

Ajalugu Ühiskonnaõpetus Ly ani 435 1091 ly@heimtali.vil.ee

Ly Ani
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus 
ly.ani@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

5.kl Eesti keel Erika Kuusik 435 1091 erika@heimtali.vil.ee

Erika Kuusik 
Klassiõpetaja – 2. klass
erika.kuusik@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

4.kl Eesti keel Õpiabi Pille Toodo 435 1091 pille@heimtali.vil.ee

Pille Toodo
Klassiõpetaja – 1. klass
4. kl eesti keel ja loodusõpetus
pille.toodo@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

 

4.kl Matemaatika 2.kl Loodusõpetus Küllike Raudkivi 435 1091 kyllike@heimtali.vil.ee

Küllike Raudkivi
Klassiõpetaja – 3. klass
4. kl matemaatika
kullike.raudkivi@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalpedagoog Eneli Põder 435 1097 sotsiaalpedagoog@heimtali.vil.ee

Eneli Põder
Sotsiaalpedagoog
Klassijuhataja – 6. klass
5565 1429
sotsiaalpedagoog@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

 

Aivo Maalmeister 
II kooliastme eriklassi õpetaja 
Klassijuhataja – 5. klass
aivo.maalmeister@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

 

Angela Aru 
I kooliastme eriklassi õpetaja 
angela.aru@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Dagmar Riet
 Abiõpetaja II kooliaste
Klassijuhataja – 7. klass dagmar.riet@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Kehaline kasvastus Marko Koks 435 1092 marko@heimtali.vil.ee

Marko Koks
Kehaline kasvatus marko.koks@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Tööõpetus Tarvo Prinzmann 435 1091 tarvo@heimtali.vil.ee


Tarvo Prinzmann
Töö- ja tehnoloogiaõpetus tarvo.prinzmann@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Eike Kass
Eesti keel ja kirjandus
eike.kass@heimtalikool.ee

 

Margit Nagel
Muusikaõpetus
margit.nagel@heimtalikool.ee

 

Lilian Estorn
III kooliastme eriklassi õpetaja
lilian.estorn@heimtalikool.ee

 

Reet Meerits
Füüsika ja keemia
reet.meerits@paistukool.ee

 

Laura Joakit
III kooliastme eriklassi õpetaja
Klassijuhataja – 4. klass
laura.joakit@heimtalikool.ee

 

Mati Ruul
III kooliastme individuaalse õppekavaga õpilaste õpetaja
Ettevõtlus-, majandus- ja karjääriõpe
mati.ruul@heimtalikool.ee

 

Eripedagoog Anneli Sims 435 1091 eripedagoog@heimtali.vil.ee

Anneli Sims
Eripedagoog
HEV-koordinaator
eripedagoog@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Margit Keerutaja-Must
Kehaline kasvatus
margit.keerutaja-must@heimtalikool.ee

 

Olena Polishchuk
Vene keel
olena.polishchuk@heimtalikool.ee

 

Anne-Mai Hindriks
Abiõpetaja – eriklassid
anne-mai.hindriks@heimtalikool.ee

 

Ulvrika Veidenbaum
puhastusteenindaja

 

Helje Martinson
administraator (spordihoone)

 

Anu Õnne
kokk
anu.onne@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Koka abi Eve Kägo

Eve Kägo
koka abi

 

 

 

 

 

 

Puhastusteenindus Merle Aasmäe merle@heimtali.vil.ee

Merle Aasmäe
puhastusteenindaja
merle.aasmae@heimtalikool.ee

 

 

 

 

 

 

Raul Mirka
remondimees

 

Eda Salujärv
puhastusteenindaja

 

KOOLI TÖÖTAJAD 2023 – 2024 õppeaastal