Siversid

• Peter Reinhold von Sivers (1760 – 1835)
Õisu mõisniku üks poegadest. Kurvitsa (Heimtali) mõisa omanik 1789. aastast. Heimtali mõisa härrastemaja valmis Peter Reinholdi eluajal ainult osaliselt. Tema ehitatud on nelja graniitkivist torniga viinaköök.
• Jegor Julius von Sivers (1823 – 1879)
Ta oli tugevate humanitaarsete huvidega literaat-estofiil ja uskus, et eestlaste vaba tahe saksa keele õppimisel aitaks neil tõusta hariduse kõrgemale astmele. 1848. a. kaotas ta mõisas teokohustuse ja asendas selle raharendiga. Ta tegi ettepanekuid talurahva haaramiseks maapäeva koosseisu.
• Hermann Friedrich von Sivers (1815 – 1867)
Tema leiutatud on Heimtali viljakuivati, mis “Heimtali kuivati” nime all levis üle maa ja oli tuntuim Baltikumis. H. F. von Siversi juhtimisel ilmnes mõisa ehitusalases tegevuses originaalsus. Ehitati otstarbekalt projekteeritud ait- kuivati-kelder, ringtall, kahekorruseline mõisatööliste maja, Heimtali vallakeskusesse maakivi ja tellise segatehnikas koolihoone ning lõpetati härrastemaja keskosa väljaehitamine. Mõis läks tema valitsemise ajal üle kapitalistliku majandamise alustele.
• Frommhold Friedrich von Sivers (1849 – 1924)
Hermann Friedrichi vanem poeg, mõisaomanik 1881. aastast kuni maareformini. Ta jätkas isa poolt alustatud talude päriseksmüümist talupoegadele. Põhiliseks sissetuleku allikaks mõisas oli angleri piimakari ja barkšeri sead. 19.-20. sajandi vahetusel arenes mõisas märkimisväärselt juustutootmine. Kvaliteetset emmentali ja šveitsi juustu realiseeriti Peterburi ja Riia turgudel. 19. sajandi lõpu põllumajandusnäitustel Tartus ja Tallinnas sai Heimtali juust pronks ja hõbemedaleid. Mõisnik oli asjatundja hobuste kasvatamise alal. Liivimaa hobusekasvatusseltsis oli ta nõuandjaks hobuste tõugude valikul, soovitades inglise tõugu hobuseid. Frommhold Friedrichi kunstihuvi ja anne peegeldab tema käärilõikeid sisaldav kunstialbum.
Heimtali mõisast poolteist kilomeetrit eemal metsas paikneb von Siversite perekonnakalmistu, mis on kaasajal jäänud tähelepanuta.
Kasutatud allikad:
• Imbi- Sirje Torm “Heimtali Siversid ja mõisaajaloo käsitlusi koolitöös” Viljandi, 2008
• Eesti mõisaportaali koduleht – Heimtali mõis
http://mois.ee/vilj/heimtali.shtml (04.05.2017)