Kontakt

Heimtali Põhikool
Aadress: Pargi ring 1, Heimtali
Viljandi vald
 71102 Viljandi maakond
Telefon: 5871 3475
e-post: kool@heimtalikool.ee
www.heimtalikool.ee
Registrikood: 75005601


Haldusjärelvalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium 
Aadress: Munga 18, 50088 Tartu
Telefon: 735 0222
e-post: hm@hm.ee
www.hm.ee