Dokumendid

DOKUMENDIREGISTER

Heimtali Põhikooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.
Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.
Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.
Teabenõue saatke e-postiga kool@heimtalikool.ee

Heimtali Põhikooli põhimäärus

Heimtali Põhikooli arengukava

 

Töökorralduse reeglid

Heimtali Põhikooli kodukord

Hea käitumise tava

Heimtali Põhikooli koolivormi STATUUT

Üldtööplaan 2023-2024 õppeaastal

Üldtööplaan LISA 2023_2024 II poolaasta (kalenderplaan)

Õppenõukogu tööplaan 2023-2024 õppeaastal

Heimtali Põhikooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise kord

Heimtali Põhikooli koolikohustuse täitmise arvestuse kord ja mõjutusvahendid

Heimtali Põhikooli õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus

Heimtali Põhikooli õppekava

Heimtali Põhikooli kirjaliku töö vormistamise juhend

Heimtali-Põhikooli-õpilasesinduse-põhimäärus