Kool 2017

HEIMTALI PÕHIKOOL AASTAL 2017

Kaasaegse, turvalise, looduslähedase õpikkeskkonna, toimiva tugisüsteemi ja mitmekülgse huviharidusega mõisakool.

• renoveeritud (2011.a) koolihoone mõisamajas kaasaegse õpikkeskkonnaga
• uus spordihoone (2008.a) – väga head võimalused kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ja rakendusid mitmed spordiringid erinevas vanuses lastele, pesemisvõimalused
• spordihoones on eraldi kunsti-, muusika- ja arvutiklass ning raamatukogu
• pikapäevarühm
• õpiabirühmad igas kooliastmes
• õueõpe
• lai valik huviringe: kunstiringid, kodu- uurimine, mudilaskoor, pilliõpe, rahvatantsurühmad, spordiringid, puutööring, kooliraadio jt
• õpilastele on tasuta koolilõuna, õpikud ja töövihikud
• oma kooli vorm
• oma kooli päevik koos olulise infoga
• koolis on õpilasi 136
• koolis on 20 pedagoogilist töötajat
KONTAKTID:
• 435 1098– direktor
• 435 1091 – õpetajate tuba mõisahoones
• 435 1092 – õpetajate tuba spordihoones
• 435 1094 – õppealajuhataja
• 5149834 –kooli üldmobiil
• e-aadress: kool@heimtali.vil.ee või õpetaja eesnimi@heimtali.vil.ee
• kooli kodulehekülg internetis: www.heimtali.vil.ee